ECORAW- revoluce v kotvení zateplovacích systémů

Spiral Anksys®

injektované kotvicí systémy od společnosti ECORAW®

Spiral Anksys® je progresivní technologie izolačních materiálů, která byla vyvinuta jako samonosný konstrukční prvek

nahrazující běžné mechanické kotvy (kovové nebo plastové) v zateplovacích systémech. Spiral Anksys dokáže za určitých

okolností přenést zátěž izolačního souvrství při místní čí plošné ztrátě soudržnosti zateplovacího systému se stavební

konstrukcí, ke které může dojít z jakýchkoliv důvodů, což žádné stávající kotvení neumožňuje.

 

Princip kotvení a funkce Spiral Anksys

Zdokonalováním vlastností jsme dosáhli jednoduchého postupu, při němž dochází k injektáži kotvy Spiral Anksys (SA)

expanzní výplňovou hmotou (Spiral Anksys Foam (SAF). Tento postup mění přístip ke kotvení místu jako takovému,

přičemž spojuje do jediné operace kotvení i lepení izolantu a to vše bez vzniku tepelných mostů či kondenzačních zón.

Kotvící systém Spiral Anksys se vaznačuje jednoduchostí aplikace, efektivitou, dlouhou životností a především vysokou

bezpečností všech kotvených typů zateplovacíách systémů (bez ohledu na způsob lepení izolantu).

Vysoká efektivita kotvení technologiemi Spiral Anksys eliminuje rizika spojená s nekvalitními podklady, s jejich nízkou

soudržností, umožňuje kotvyt do různorodých materiálů (duté cihly, skořepinové tvárnice, sendvičové konstrukce,

pórobetony, pěnobetony, atd.).

Výhody a význam technologií

Bezpečnost a vysoká životnost izolací

 • injektovaný postup kotvení se 100% účinností
 • kotvení bez závislosti na soudržnosti podkladu
 • odolnost vůči sání větru

Lepení a kotvení izolací v jediné operaci

 • účinné kotvení na nerovných podkladech
 • odolnost vůči vibracím a kombinovanému namáhání
 • eliminace polštářových efektů - fixace bez průhybu

Jedna kotva / jeden princip

 

 

 • certifikováno pro konstrukce A/B/C/E/O - dle ETAG 014
 • bezpečné kotvení v pórovitých a dutých materiálech
 • kotvení v tvárnicích i vícevrstvých konstrukcí

Jednoduchá a univerzální aplikace

 • žádné šroubování či zatloukání
 • zápustná montáž v jediné operaci (žádné zátky)
 • jeden typ kotvy pro všechny aplikace

Kotvení fasád s vysokým zatížením

 • systém je certifikován pro smyková zatížení
 • přenáší váhu až 50 kg na kotevní místo
 • certifikováno pro sanace a zdvojování izolací

Kotvení bez vzniku tepelných mostů

 • komplexní odizolování kotevního místa
 • vysoce účinný spoj bez tepelných ztrát a kondenzace
 • testováno dle evropských norem ETAG 014 (TR 025)

Revoluční způsob kotvení a lepení zároveň vhodný pro většinu používaných izolantů v zateplovacích systémech.
Pro podrobné informace nás kontaktujte. Rádi se Vám budeme osobně věnovat.

 

Kontakt

Ing. Josef Hasch
Kancelář:
Domažlická 1010/178
318 00 Plzeň

tel.: +420 739 422 857

e-mail: j.hasch@seznam.cz
e-mail: hasch@j-hasch.com