Služby

 • provedení objektové ananlýzy
 • vypracování investičního záměru
 • pomoc a příprava např členských schůzí
 • zabezpečení projektové dokumentace
 • pomoc při zabezpčení finančních prostředků
 • zabezpečení projektové dokumentace
 • příprvava a zabezpečení podkladů pro případné otční programy - výzvy, včetně podání přihlášky a zastupování při jednáních, případně dokládání potřebných podkladů
 • zpracování "Výzvy k podání cenové nabídky" včetně organizace výběrového řízení a jeho vyhodnocení
  právní pomoc při smlouvních vztazích
 • zastupování investora - objednatele při všech právních úkonech na příslušných úřadech a institucích
  zabezpečení stavebního povolení a zastupování při stavebním říení
  zabezpečení a provádění pravidelných kontrol - stavební dozor investora, technologický dozor, finanční dohled
 • kontrola a hodnocení plnění smluvních vztahů
 • zabezpečení kolaudačního řízení - kolaudační souhlas
 • převzetí díla spolu s investorem

Kontakt

Ing. Josef Hasch
Kancelář:
Domažlická 1010/178
318 00 Plzeň

tel.: +420 739 422 857

e-mail: j.hasch@seznam.cz
e-mail: hasch@j-hasch.com